tisdag 2 oktober 2012

En saga

Fablisk bagatell angående det förbjudna ordet

 Kon hoppar ner i grytet i stämningen uppjagad. Det syns i hennes ögon.

- Vad är det, frågar Tion och Spira som spelar duffel i dunkelvrån och nu nedlägger korten.

- De har bestämt förbud mot ett ord, hoppar Kon upp och ner i det att hon viftar med en bit pappersbrev.

- Låt se, säger Tion och tar gluttingjoxet på nosen i det han begrundar pappret Kon handlar över.

- Det kan väl inte vara sant, högtänker Spira över axeln på Tion och nu sitter Kon i hennes famn för nedlugning. Är det inte misstaglig, frågar hon Tion. Han är tyst en stund men läser sedan högtalande som där står skrivet:

 ”Från igår infördes förbudet mot uttalande av det tidigare tillåtna ordet. Icke heller är det okej att i någon form betänka. Inte heller skriva eller ens råka försäga sig. Likalydande ord är okej men inte med avsikt att avse det tidigare tillåtna ordet, det nu förbjudna.
    Denna information är av kunglig börd och förbrytelser är ofelbart avhuggning.”

- Så står det på lappen, talte Tion och framledes kom det att bli fåordigt i grytet ehuru väggarna antogs hava öron och att ingen visste vad det förbjudna ordet var.         

Finito

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar