fredag 14 september 2012

Recension: Fingret av Simon Jensen


"Fingret"
av Simon Jensen
utgiven av Trombone förlag

Simon Jensen är född, liksom jag, 1973. Det enkla
faktumet gör mig nyfiken på hans poesi. man ska int
säga att folk är på ett visst sätt blott för att man är född
ett annat visst årtal. Men kanske finns det, tänker jag,
saker, referenser som man har gemensamt med sin egen
generation. Finns det ett besläktat tankesätt kring poesin
som är just för Generation Smurf? Kanske.

Det är första boken jag läser av Simon Jensen. Han har gett
Skärmen tidigre och denna är, enligt ett vikpapper som
sitter runt om själva boken mer politisk.

Jag börjar läsa. Visst hittar jag i dikterna ett politiskt
tagande men det är den konstant förbannade och
underliggande tonen som är det politiska. Jensen är
arg på ett skevt samhälle och det skildras i dikterna
genom att belysa mänsklig ruelse. Det fula, och det
fina, skildras på ett träffande sätt. Tillskruvat ibland
men egentligen inte.

Det är rak poesi och det passar när ändamålet är det
som det är.

Men man ska inte tro att det är ett verk skrivet med
enbart galla i pennan. Nix pix. Långt ifrån faktiskt. Han
har, jag uppfattar, en humor som är varm i eländiga
kvarteret. Han leker med diktformen och sidorna och där
ur kliver en styrka hos Jensen som poet. Vissa saker ska
man handskas med genom en snutta humor. det biter
liksom till lite extra hårt då.

Det ständigt återkommande Uppslagsorden som i
sällskap med varandra skapar ett nytt ord och innebörd.

Exmpl:

Horbock + Horror = Horrorbock
Horrorbock: Mansperson som ägnar sig åt erotiska
utsvävningar och därmed skapar mycket stark rädsla.

Det känns riktigt roliga och annorlunda men efter ett
tag blir det enahanda, dessa kullrigheter. Kanske det
är för mycket humor för att passa i boken.

Jag gillar Simon Jensen och om man anknyter till inledande
tankar så är det faktiskt verkligen poesi skriven av en man
i ungefär samma ålder som mig själv. Han är på en annan
plats i tillvaron än mig men det knyter an och jag kommer
se till att märka av hans framfart framöver.

Förövigt är han musikant . sidan hanses

Betyg: 3 af 5

*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar