lördag 21 september 2013

En dikt


Färganalys

blå är en himmel
du är havet och blå
jag ser genom färger
jag ser bättre då

röd är min slöja
och trist överallt
blundar gör rött
röd ser inte allt

grönt hittar vänner
på mystiska sätt
grönt hittar vägen
grönt för mig rätt

orange satt i soffan
i höstträdens blad
orange lägger pussel
i husens fasad

vit kommer döden
vitt är förbi
slutlig är färgen
med ingenting i

lila är osäker
på vem lila är
vad lila kan mena
om lila finns här

svart är beslutsam
i orubblig grund
håller fram stjärnor
i nattsvartlig stund

jag ser genom färger
jag ser bättre då
blå är en himmel
du är havet och blå
 
~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar